İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Kazanımları

 

 Operatörlerin özel iş ekipmanları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları sonucunda iş güvenlik risklerinin minimize edilmesi.  

 

Kazanın meydana gelmeden önce ve Potansiyel olarak tehlikeli durum adını taşırken önlenmesi

 

 

Makine bakım ve onarım ile ilgili en çok kazaya sebep olan temel güvenlik kuralları ve önlemlerine uyulmama durumunun ortadan kaldırılması

 

 

 Operasyon sırasında operatöre bağlı hatalardan kaynaklı risklerin düşürülmesi

 

 

Makina Eğitim Kazanımları

 

 

Alınan eğitimin sayesinde, operatörlerin değişken yol koşullarında makinayı en uygun ayarlara getire bilmesi ve oluşan olumsuzlukların giderebilmesi

 

 

Yakıt ve yağ gibi temel giderlerin asgariye düşürülmesi ve çevreye verilen zararın askariye indirilmesi

 

 

Periyodik şekilde değişen parçalarının ömür süresini maksimum seviyeye çıkartılması

 

 

Verimli çalışma sayesinde aynı iş hacminin daha kısa sürede bitirilmesi ile makinenin çalışma saatinin düşürülmesi ve kondisyonunun artması ile 2. el fiyat kaybının minimize edilmesi.

 

 

Uygulama Eğitimi Kazanımları

 

 

 Ekibin fabrikayla iletişime geçip asfaltın sıcaklığı, malzeme içerikleri ve üretim planlama ile ilgili dogru geri beslemenin yapılması

 

 

Yolun ömür süresini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan sıkıştırmaya yeterli özen gösterilmesi

 

 

Serim çalışması başlamadan zeminle ilgili problemlerin tespit edilmesi

 

 

Çalışma esnasında sık raslanan problemlere hızlı ve doğru müdahele

 

 

Ekipman Yönetim Eğitimi Kazanımları

 

 

Eğitim sonrası proaktif  filo ve saglam temellere dayalı iş yönetimi

 

 

Filo yönetimi teknoloji ortaklarımızla sunulan uzaktan filo yönetim ve denetim imkanı

 

 

Serim ve plent mesafesi göz önüne alınarak kamyon, finişer ve silindir sayı ve hızlarının optimizasyonu

 

 

Net görev tanım ve dağılımı sonucunda en iyi kalitede üretim ve performansın yakalanması

 

 

TOP